Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού από την Πολεμική Αεροπορία για την προμήθεια νωπών κρεατοσκευασμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της Π.Α.