Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2020