Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία, Απρίλιος 2021 (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια)