ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 02-08-2013