Προκηρύσσεται τον Ιούνιο το πρόγραμμα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα II