Προκηρύσσεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η Δράση «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων»