Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Port Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας