Προγραμματισμός και απολογισμός Διεθνών Εκθέσεων, έτους 2019, στην Ουγγαρία