Πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου