ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2019