Προαιρετικά ανοιχτά όλες τις Κυριακές μικρά τοπικά εμπορικά καταστήματα-Ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών στο Ν/Σ του Υπουργείου Ανάπτυξης