Πράσινη Συμφωνία: νέες προτάσεις για να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας στην Ε.Ε. και για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Ευρώπης ως προς τους πόρους