ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ