ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - Έναρξη Τεχνικού Διαλόγου για Προδιαγραφή Προμήθειας Εργασιών