Πληρωμή των εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός-Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1/7/2020 έως 20/7/2020 του σχετικού εντύπου