Πίνακας Μητρώου Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων μέχρι 31/08/2017