Περίπτωση ανύπαρκτης "ολλανδικής" εταιρείας στο διαδίκτυο (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη)