Πέντε φορολογικές ελαφρύνσεις για την επίτευξη υψηλών, βιώσιμων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης