Παρουσιάσθηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022