Παρουσίαση του Προγράμματος NEWBRAIN, στο οποίο είναι εταίρος το Β.Ε.Π., στο πλαίσιο του 10ου Παγκοσμίου MEDS, στις Σπέτσες (26/07/2019)