Παρουσίαση του έργου EuroFem που συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος το Β.Ε.Π.