Παρουσίαση του Έργου Euro-Fem σε συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Δήμου Πειραιά