Παρουσίαση των στοιχείων για την επανεκκίνηση της οικονομίας από τον Υπουργό Οικονομικών στο υπουργικό συμβούλιο