ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ