Παρέμβαση προέδρου ΒΕΠ κατά την επίσκεψη του Ε.Βενιζέλου στην Περιφέρεια Πειραιά