Παρατείνεται το μέτρο για εργασία εξ αποστάσεως έως και την 30η/09/2020