Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021, η προθεσμία υποβολής αίτησης για την άσκηση πρακτικής υποψήφιων δικηγόρων στο Β.Ε.Π.