Παρατείνεται μέχρι 31/12/2020 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του πίνακα προσωπικού