Παράταση υλοποίησης 6 μηνών σε έργα των Δράσεων του ΕΚΤ