Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέχρι 30/06/2023