ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ