ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΒΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GREEK DESIGN=GOOD DESIGN