ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <<ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2013>>