Πάγιες δαπάνες: Δεύτερη ευκαιρία για 800 επιχειρήσεις