Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι δεν οφείλουν θα λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας