Οριστικοί πίνακες ωφελουμένων του πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω συνεργασίας ΟΑΕΔ-ΟΠΑ