Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών Αυξημένης δυσκολίας εξετάσεις με στόχο την θωράκιση της διαδικασίας απονομής συντάξεων