ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΣΥΕ