ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΑΕΚ 1-25 ΕΤΟΥΣ 2012