Οκτώ ανοικτά προγράμματα από τον Ο.Α.Ε.Δ. με 42.600 νέες θέσεις εργασίας και επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έως και 100%