Οικονομικές Εξελίξεις στη Γερμανία - Πληθωρισμός πάνω από 4% και μείωση των ανέργων κατά 30.000