«ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019» Ανάκαμψη του οικοδομικού κλάδου σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ