Οι γυναικείες start-ups από τη Θερμοκοιτίδα ΘΕΑ και το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης του ΕΒΕΑ, μέσω της συνεργασίας του ΕΕΔΕΓΕ, χαράσσουν τον δρόμο στην Ευρώπη