Οι αεροπορικές οδηγίες (notams) που θα ισχύουν έως 30 Σεπτεμβρίου