ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (REBATE) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ ν.3918/2011 (Α 31)