Οδηγίες για τη Συμπλήρωση του εντύπου Ε3, Φορολογικού Έτους 2020, από την Α.Α.Δ.Ε.