Οδηγίες από την Α.Α.Δ.Ε. για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της από επιστροφές φόρων και την διευκόλυνση των διαδικασιών