Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ