Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Ν. Βλαχάκος στο Β.Ε.Π.