Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας βράβευσε τους Προέδρους των τριών αμιγών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων